Login
Register
Начало
Fashion Colors - Мъжки Пролетни Якета
Събота, 21 Март 2015 11:27

По-добри знания

Знанието е условие за напредъка на човечеството. Не бихме получили знание, ако нямаме подходяща основа за неговото усвояване. Училището отдавна се е превърнало във фактор, който определя бъдещето на своите питомци. Учениците се нуждаят от тази система, макар повечето от тях да отричат нейното влияние върху тяхното развитие.

Ако си мислите, че вашето дете ще получи най-пълни и разбираеми знания в училище, тогава сте на грешен път. Естествено, училището е доста добра основа за изграждането на бъдещите граждани на страната. Но, то по-скоро има функцията да съдейства за тяхната по-добра социализация. Семейството, както и средата, в която расте едно дете до голяма степен определят и неговия бъдещ светоглед.

Публикувана в други

Допълнително