Login
Register
Начало
Вторник, 24 Март 2015 19:25

Съвременни съоръжения за дома

Написана от 

Днес все повече стават хората, които имат финансови възможности и решават да се откъснат от шума и стреса на големия град и да построят домове далеч от урбанизираните територии, което води до осъзнатата нужда от пречиствателна станция към дома, вилата или друг вид населено малко място.

За любителите на спокойния живот извън градските условия, замърсяванията могат да се предотвратят много лесно и удобно, чрез монтирането на лични пречиствателни станции. Нуждата от канализация в красивите извънградски и вилни местности не бива да се превръща в пречка. Този проблем може да се реши, като се избере подходящо съоръжение за пречистване на използваните води. На първо време трябва всеки да е запознат с условията, които дадената местност предлага и да се подбере най-подходящия вид пречиствателна станция.

Съвсем до скоро единствения такъв тип бяха септичните ями. Те се състоят в железобетонни кладенци, в които водата се пречиства на не повече от 50 % и не покрива нужните санитарни норми. Образува се замърсена течност. Това налага нуждата от допълнителни пречиствателни станции.

Осъвремененият модел на септични ями се превръщат  в монолит от железобетон, специална пластмаса и други. По конструкция се различават от обичайните допълнителни секции, заредени със специално вещество, което прави допълнително пречистване на отпадните води. Така се стига до 98 % пречистване на водите.

Допълнително