Login
Register
Начало
Fashion Colors - Мъжки Пролетни Якета
Събота, 21 Март 2015 21:25

Технологиите в пречиствателни станции за бита

Написана от

Технологиите и прогреса в наши дни са така успешни, че всяка сфера предполага изобилие от сложни техники и механизми. Една съвременна и добре развита, полезна за обществото технология е пречиствателната станция.

Днешните модернизирани станции за отпадни води са свързани с лесна поддръжка и добри показатели, даващи възможност за повторна употреба на преработените води.

Малките пречиствателни станции работят на принципа на аеробна технология. Те гарантират и най-добри цени за вода.

Идеята на биологичното пречистване на мръсните води в аеробни условия е свързано с използване на хетерогенна популация на микроорганизми, чиято консумация е от многокомпонентен субстрат. Органиката на отпадните води служи като храна за тези микроорганизми. Тези малки същества усвояват най-разнообразни вещества под формата на източник хранителни компоненти и енергия. Така например едни от органичните вещества се окисляват, а другата се трансформират в биомаса.
За естествени условия и среда микроорганизмите съществуват като множество от асоциации, смес от бактерии и първаци. За сместа се характеризират и различни бактерии, които се обединят в три основни групи: нишковидни въглеродно окисляващи бактерии, въглеродно окисляващи флокуло образуващи бактерии и бактерии нитрификатори.
Процесите в околната среда, свързани с обмяната и вътреклетъчния метаболизъм водят до растежа, развитието и размножаването.
За пречистване на отпадни води, се използва главно експоненциален растеж и линейно врастване, тогава става и консумацията на субстрата. 
За органичните вещества са типични две фази: въглеродна и дишаща.
Доказано е, че силно влияние върху качеството на пречистените на отпадни води оказват хищните първаци.

По отношение на разработването на нови технологии  се извършва сложен процес, който е свързан с много изпитания.
Днес многообразието от различни технологии, всяка стремяща се към постигне най-добри показатели на водата и за отстраняване на миризмите води все към все по-големи прогрес.

Повече информация от производители на вода.

Допълнително